ვიდეოები


5:48 გორი და სპორტი

3:24 გასტრონომია გორში

7:37 ომის მუზეუმი

6:12 სოლიდარობის მაგალითები

4:52 გორის ეკონომიკური მნიშვნელობა

4:40 მრავალეთნიკური და მრავალკულტურული ქალაქი

2:51 გორის ძველი სახე

4:30 დემოკრატიული პროცესები გორში

4:20 გორის მიწისძვრა

4:23 გორის საზოგადოებრივ-კულტურული ცხოვრება

4:30 ვაჟა და გორი

5:48 გორი და სპორტი

3:24 გასტრონომია გორში

7:37 ომის მუზეუმი

6:12 სოლიდარობის მაგალითები

4:52 გორის ეკონომიკური მნიშვნელობა

4:40 მრავალეთნიკური და მრავალკულტურული ქალაქი

2:51 გორის ძველი სახე

4:30 დემოკრატიული პროცესები გორში

4:20 გორის მიწისძვრა

4:23 გორის საზოგადოებრივ-კულტურული ცხოვრება

4:30 ვაჟა და გორიაღმოაჩინე გორი წესები და პირობები|    ყველა უფლება დაცულია © 2022 პროექტის ფინანსური მხარდამჭერები არიან USAID და ZINC Network.
პლატფორმა შექმნილია IDFI-ს მიერ.
გვიპოვეთ დაგვიკავშირდით
გვიპოვეთ დაგვიკავშირდით პროექტის ფინანსური მხარდამჭერები არიან USAID და ZINC Network.
პლატფორმა შექმნილია IDFI-ს მიერ.
აღმოაჩინე გორი ყველა უფლება დაცულია © 2022 წესები და პირობები